Anke over lagmannsrettens dom i sak om medvirkning til legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, kjennelse og dom, 25.05.2012, HR-2012-01117-U, (sak nr. 2012/697), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen