Anke over lagmannsrettens kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01062-U, (sak nr. 2012/905), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen