Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00918-U, (sak nr. 2012/528), straffesak, anke over dom

A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen