Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse under skyldspørsmålet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.07.2012, HR-2012-01427-U, (sak nr. 2012/1006), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C AS (advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen