Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.12.2012, HR-2012-02306-U, (sak nr. 2012/1833), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Haakon Fredrik Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen