Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om overtredelser av straffeloven § 127 og § 128

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.04.2012, HR-201-00863-U, (sak nr. 2012/631), straffesak, anke over dom

A (advokat Jostein Alvheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen