Anke over lagmannsrettens vedtak om forbod mot offentleg attgiving av dom i ei straffesak

Høgstreretts ankeutvals orskurd, 21.12.2012, HR-2012-02401-U, (sak nr. 2012/2058), straffesak, anke over vedtak

Mediehuset Haugesund Avis

Dommarane Matningsdal, Utgård, Tønder

Les heile avgjerda

Til toppen