Anke over straffutmåling og sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.05.2012, HR-2012-01084-U, (sak nr. 2012/756), straffesak, anke over dom

A (advokat gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen