Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og idømmelse av oppreisning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01177-U, (sak nr. 2012/776), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Reidar Andresen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen