Avvisning av privat straffesak på grunn av manglende stilling som fornærmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.02.2012, HR-2012-00309-U, (sak nr. 2012/16), privat straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Louis Anda jr.) mot X kommune, B (advokat Rune Tysse)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen