Begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01779-U, (sak nr. 2012/1356), straffesak, begjæring om omgjøring

I. A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C AS(advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen