Beslag i dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02023-U, (sak nr. 2012/1642), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen