Beslutning om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01241-U, (sak nr. 2012/1026), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen