Beslutning om ikke å oppnevne offentlig forsvarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01821-U, (sak nr. 2012/1523), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øivind Sterri)  

Dommere: Tjomsland, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen