Beslutning om ikke å tillate at de fornærmede fra Utøya får overhøre andre fornærmedes vitneforklaringer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00952-U, (sak nr. 2012/820), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. Fornærmede i straffesak (advokat Frode Elgesem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen