Delvis nektet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01838-U, (sak nr. 2012/1372), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen