Fortsatt varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2012, HR-2012-01551-U, (sak nr. 2012/1327), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Lindboe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen