Innsyn i beslaglagte dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.10.2012, HR-2012-01902-U, (sak nr. 2012/1598), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Dag Steinfeldt)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen