Kjøring av motorvogn i påvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01189-U, (sak nr. 2012/980), straffesak, anke over dom

A (advokat Allan Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen