Lagmannsrettens straffutmåling i sak om to voldtekter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.07.2012, HR-2012-01502-U, (sak nr. 2012/1177), straffesak, anke over dom

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen