Mellombels tilbakekall av førarretten og beslag av førarkort etter vegtrafikklova § 33 nr. 3

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Tønder, Noer

Les heile avgjerda

Til toppen