Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.02.2012, HR-2012-00434-U, (sak nr. 2012/318), straffesak, anke over kjennlese

A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndihget

Dommere: Gjølstad, Tønder, Indrebert

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen