Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.08.2012, HR-2012-01708-U, (sak nr. 2012/1463), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen