Om lagdommerne var inhabile som følge av tidligere deltakelse ved avgjørelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01571-U, (sak nr. 2012/1251), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jonny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet  

 

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen