Opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.10.2012, HR-2012-02035-U, (sak nr. 2012/1766), straffesak, anke over kjennelse 

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Øie, Endresen, bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen