Oppsettende virkning for anke fra påtalemyndigheten over kjennelse om straffeprosessuelt beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.08.2012 HR-2012-01664-U, (sak nr. 2012/1407), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet  

 

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen