Saken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00043-U, (sak nr. 2011/1953), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigmund Øien) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Brynjar Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Utgård, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen