Saken gjelder varetektsfengsling hovedsakelig på grunnlag av mistanke om menneskehandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01435-U, (sak nr. 2012/1225), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Steinar B. Yndestad) og B (advokat Turid Mæland)

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen