Spørsmål om innhenting av bevis og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02092-U, (sak nr. 2012/1810), straffesak, anke over beslutning 

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen