Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 16 år - spørsmål om samfunnsstraff

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00699-U, (sak nr. 2012/411), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen