Tilbakekallelse av oppnevning som bistandsadvokat i 22. juli-saken etter lekkasje av saksdokumenter til media

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00645-U, (sak nr. 2012/552), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Matningsdal, Stabel, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen