Tiltaltes rett til innsyn i korrespodanse mellom påtalemyndighet og en utenlandsk advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.08.2012 HR-2012-01605-U, (sak nr. 2012/1157), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A Inc, B Inc (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen) og D (Advokat Erik Keiserud)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen