Tingrettens tillatelse til lydoverføring fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2012, HR-2012-00458-U, (sak nr. 2012/328), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen