Videre anke over besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2012, HR-2012-01812-U, (sak nr. 2012/1446), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen