Videre anke over kjennelse i sak om førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.04.2012, HR-2012-00711-U, (sak nr. 2012/616), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tønder, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen