Videre anke over kjennelse i sak om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01067-U, (sak nr. 2012/932), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ole Richard Holm-Olsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen