Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.04.2012, HR-2012-00809-U, (sak nr. 2012/764), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Elisabeth Myhre)

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen