Straffutmåling for medvirkning til innførsel av i overkant av 8 kilo marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13.11.2012, HR-2012-02168-U, (sak nr. 2012/1695), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen