Varetektsfengsling - om uttalelser på blogg er fremsatt "offentlig"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen