Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Tvist om tilgang til bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E...

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad)

Videre anke i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte)

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.)

Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn)

Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass)

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord)

Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen)

Spørsmål om ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal)

Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem)

Videre anke over kjennelse om arrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold)

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Jon Norvald Evensen)

Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg)

Begjæring om tvangssalg av et russisk skip

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen)

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen)

Til toppen