Anke over beslutninger om ikke å omberamme rettsmøte til behandling av en gjenåpningsbegjæring mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2013, HR-2013-01749-U, (sak nr. 2013/1588), sivil sak, anke over beslutning

A AS (advokat Sigurd Holter Torp) mot B (advokat Felix Reimers)

Dommere: Justitiarius Schei, Dommerne Bårdsen og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen