Anke over dom i sivil sak - spørsmål om lagmannsretten har gått utenfor påstandsgrunnlaget

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom

Skien Papirindustri AS (advokat Joar Heide) mto Asle Eidsvold AS (advokat Ole Revhaug)

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen