Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 20.03.2013, HR-2013-00623-U, (sak nr. 2012/1906), sivil sak, anke over kjennelse

Nordre Land kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Dommere: Matningsdal, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen