Anke over lagmannsrettens avvisning og heving av ankesak fordi vilkåret om rettslig interesse ikke lenger er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01128-U, (sak nr. 2013/919), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Dommere: Endresen, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen