Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00523-U, (sak nr. 2013/362), sivil sak, anke over beslutning

I. A (advokat Thor Gardarsson) mot X kommune (advokat Atle Torvund)

II. B (advokat Grethe Larsen) mot X kommune (advokat Atle Torvund)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen