Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse - spørsmål om bortfall av rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2013, HR-2013-01070-U, (sak nr. 2013/607), sivil sak, anke over kjennelse

Midtbergveien Borettslag (advokat Kåre Tengs-Pedersen) mot Midtbergveien 1 AS (advokat Johan Helgø)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen