Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak som ble hevet fordi den hadde vært stanset i mer enn to år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01103-U, (sak nr. 2013/767), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot B AS og C AS (advokat Kjell Fredvik)

Dommere: Gjølstad, Tjomsland og Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen