Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving pga bortfall av søksmålsinteresse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01739-U, (sak nr. 2013/1380), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Arild Humlen) mog staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jørgen Vangsnes)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tønder og Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen