Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2013, HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse

Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Alcoa Norway ANS (advokat Øyvind Kraft)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen