Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2013, HR-2013-01505-U, (sak nr. 2013/909), sivil sak, anke over kjennelse

Lønne Elektromotor og Generatorservice AS (advokat Espen Skjerven) mot Karsten Moholt AS (advokat Anne Marie Due)

Dommere: Utgård, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen